آزمون استخدام طرح شهید زین الدین


شرایط عمومی
شرط سنی:حداقل سن بیست(۲۰) سال تمام
حداکثر چهل(۴۰) سال تمام
حداکثر چهل و پنج (۴۵) سال تمام برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری
آزمون دارای تبصره برای ایثارگران و جانبازان و… میباشد.
آزمون دارای امتیازات   قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میباشد.
شرایط بومی گزینیبومی گزینی از طریق محل تولد مندرج در شناسنامه
بومی گزینی از طریق سابقه سکونت به مدت ۱۰ سال در شهری که در آن ساکن هستید.
بخشی از سابقه سکونت را با کمک سوابق تحصیلی یا سوابق بیمه‌ای می‌توانید اثبات کنید.
مواد آزمونآزمون حیطه عمومی :
محور ارزیابی
منبع
تسلط بر مبانی اسلامی- انقلابی
ولایت فقیه، امام خمینی (ره)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، انتشارات صهبا
جدال دو اسلام، (حضرت امام خمینی (ره))، دفتر نشر معارف
دانش عمومی و آشنایی با نظام اداری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بیانیه گام دوم
هوش و توانمندی های ذهنی
G_MAT
منابع  مطالعاتی پیشنهادی
بسته ویژه حیطه عمومی آزمون طرح شهید زین الدین
خرید اصل سوالات آزمون‌های برگزار شده توسط جهاد دانشگاهی
خرید کتاب جامع آزمون‌های استخدامی

آزمون تخصصی و اختصاصی
آزمون دارای امتیاز منفی است.
هزینه شرکت در آزمون:مبلغ ۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثبت نام در آزمون به اضافه ۲۰.۰۰۰ ریال هزینه خدمات پیامکی
حد نصاب:کسب حداقل پنجاه درصد میانگین نمره مکتسبه سه نفر اول
ارزش وزنی حیطه عمومی چهل درصد است
ارزش وزنی حیطه تخصصی و اختصاصی شصت درصد است.
برای مطالعه تمام جزئیات شرایط استخدام آزمون طرح شهید زین‌الدین دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی طرح شهید زین‌الدین را دانلود نمایید.