با محدودیت های گواهینامه رانندگی پایه 3 در سال 1401 آشنا شوید


قصد داریم شما عزیزانی که تازه اقدام به دریافت گواهینامه راهنمایی و رانندگی پایه ۳ نموده اید با قوانین و محدودیت های گواهینامه رانندگی پایه 3 آشنا نماییم لطفا این پست را تا انتها مطالعه نمائید.

با محدودیت های گواهینامه رانندگی پایه 3 در سال 1401 آشنا شوید

هنرجویانی که به تازگی موفق به دریافت گواهینامه رانندگی پایه سوم  شدن شاید با محدویت های گواهینامه رانندگی پایه ۳ آشنایی نداشته باشند، وب سایت تست درایو برای شما عزیزان محدویت هایی که پلیس محترم راهور در خصوص گواهینامه پایه سوم در نظر گرفته است را جمع آوری کرده است.

محدودیت های گواهینامه رانندگی پایه ۳

رانندگانی که امسال برای نخستین بار گواهینامه رانندگی پایه سوم دریافت کرده‌اند اجازه رانندگی در جاده‌های برون شهری را ندارند این محدودیت شامل تمام جاده ها و اتوبان هایی که یک شهر را به شهر دیگر متصل مینمایند میشود.

مثال: تهران به کرج _ کرج به قزوین _ تهران به قم _ یعنی از شهر خارج نمیتوانید بشوید، تا ۱ سال البته رانندگی در  اتوبان های داخل شهر مثل امام علی و … که در داخل شهر میباشد بلامانع است البته تا قبل از ساعت ۲۴.

محدودیتهای رانندگی با گواهینامه های پایه سوم جدید الصدور گفت: بر این اساس دارندگان گواهینامه های جدید الصدور در یک سال اول اجازه تردد در بزرگراه‌های برونشهری را نداشته و از سویی دیگر بین ساعات ۲۴:۰۰ تا ۵ بامداد نیز در شهرها اجازه تردد ندارند.( این محدویت شامل آقایان و بانوان می شود).

رانندگان در صورتی که مرتکب تخلفات حادثه ساز شوند یا در تصادفات مقصر باشند گواهینامه آنها ابطال شده و باید مجددا آزمون دهند.

مدت اعتبارگواهینامه رانندگی ده سال است.پس ازپایان اعتباردرصورت احرازسلامت جسمی و روانی برای دوره های ۱۰ ساله تجدیدمی شود. جهت تمدید گواهینامه به پلیس +۱۰ مراجعه نمایید.

افراد ۷۰ سال به بالا هر ۵ سال یکبارجهت احرازسلامت جسمی و روانی و درصورت لزوم تعویض گواهینامه متناسب باشرایط جسمی و روانی خودبه راهنمائی ورانندگی مراجعه نمایند.

دارندگان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت و پایه سوم دراولین مرحله صدور ، درسال اول مکلف به رعایت محدودیتها وشرایط ویژه ای می باشند.

درصورت رعایت آنها و رعایت مقررات آئین نامه ، گواهینامه رانندگی آنان تاسقف ۱۰سال معتبرخواهدبود.

درصورتی که دارنده یک گواهینامه بخواهدبرای دریافت نوع دیگرگواهینامه اقدام نمایید،موظف است درآزمونهای مربوطه(آئین نامه ، آزمون عملی ، آزمون جسمی)شرکت کند.

درصورتی که گواهینامه رانندگی مفقودشودیاازبین برود ، دارنده آن می توانددرخواست صدورالمثنی نماید.پس ازاحرازدرستی ادعای درخواست کننده وسپری شدن حداکثردوماه اززمان اعلام ، گواهینامه المثنی صادروبه وی تحویل می گردد. ( جهت در خواست صدور المثنی به پلیس +۱۰ مراجعه نمایید).

  همه چیز درباره گواهینامه پایه 3

صدورگواهینامه مجددبرای افرادی که گواهینامه آنان توقیف شده باشد امکانپذیرنیست ودرصورت صادرشدن ازدرجه اعتبارساقط می باشدوبه وسیله راهنمایی ورانندگی اخذوابطال خواهدشد.

هرگاه دارنده گواهینامه یکی ازشرایط پزشکی موضوع ماده ۶ این آئین نامه راازدست بدهد ، موظف است ظرف یک ماه به راهنمایی ورانندگی مراجعه نماید.

راهنمایی ورانندگی شخص رابرای انجام معاینات وآزمایشهای ضروری پزشکی مجازمعرفی می نماید ، درصورت احرازعدم وجودشرایط وصلاحیت رانندگی گواهینامه ازوی اخذوابطال می شود.

درصورت کشف نقص عضوموثرازسوی ماموران راهنمایی ورانندگی وعدم قیدآن درگواهینامه رانندگی ، گواهینامه رانندگی اخذوتازمان بررسی های پزشکی واعلام امکان صدورگواهینامه مجدد ، دارنده گواهینامه حق رانندگی ندارد.

لطفا مطلب طریقه استفاده کردن از کولر ماشین رو مشاهده نمایید و اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.

طی کردن دوره های آموزش نظری وعملی درکلیه پایه های گواهینامه رانندگی اجباری است.

هموطنان عزیزجهت تعویض والمثنی می توانندبه یکی ازدفاترپلیس۱۰+درسراسرکشورمراجعه نمایند(یکماه پیش ازاتمام مهلت اعتبار).

هموطنان عزیزجهت ثبت نام ودریافت گواهینامه(جدیدالصدور)می توانندبه یکی ازآموزشگاههای مجازدرسراسرکشورمراجعه نمایند.